späť na slovník
slovníkpopis slovníka
massmalý anglicko slovenský slovník, http://sk-spell.sk.cx/, 14 870 pojmov
msasmalý slovensko anglický slovník, http://sk-spell.sk.cx/, 12 414 pojmov
msasascimalý slovensko anglický slovník, verzia bez diakritiky, http://sk-spell.sk.cx/, 12 414 pojmov
enczanglicko český slovník, http://slovnik.zcu.cz/
czenčesko anglický slovník, http://slovnik.zcu.cz/
bouvierBouvier's Law Dictionary, Revised 6th Ed (1856)
devilThe Devil's Dictionary (1881-1906)
eastonEaston's 1897 Bible Dictionary
elementsThe Elements (07Nov00)
foldocThe Free On-line Dictionary of Computing (30 December 2018)
gazetteerU.S. Gazetteer (1990)
gcideThe Collaborative International Dictionary of English v.0.48
hitchcockHitchcock's Bible Names Dictionary (late 1800's)
jargonThe Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003)
veraV.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (February 2016)
wnWordNet (r) 3.0 (2006)

Nenašli ste slovo čo ste hľadali ? Doplňte ho do slovníka (zaregistrujte sa).

na vytvorenie tejto webstránky bol pužitý dictd server s dátami z sk-spell.sk.cx a z iných voľne dostupných dictd databáz. Ak máte klienta na dictd protokol (napríklad kdict), použite zdroj slovnik.iz.sk a port 2628.

online slovník, sk-spell - slovníkové dáta, IZ Bratislava, Malé Karpaty - turistika, Michal Páleník